SOLARGE

Formål

SOLARGE har til formål, at nedbryde eksisterende markedsbarrierer og andre forhindringer som står i vejen for omfattende udbredelse og udnyttelse af solvarme.

Til dette udvikler SOLARGE en række markedsrelaterede og tekniske værktøjer relevant for alle områder vedrørende større fælles solvarmeanlæg. Det gælder typisk politiske forhold, juridiske forhold, teknisk udvikling, ”best practice” fra demonstrationsanlæg og reelle udførte anlæg, information, kvalifikations- og markedsforhold. Oplysningskampagner vil blive udført rettet mod relevante professionelle målgrupper. Disse aktiviteter skal sikre en stimulering af markedet for større solvarmeanlæg i EU.     

Formål i hovedpunkter

  • analysere eksisterende anlæg og projekter samt identifikation af markedsbarrierer og muligheder.
  • identificere succesfaktorer vedrørende teknologi, udvikling og realisering.
  • yde information til og stimulere målgrupper i EU.
  • indsamle og viderekommunikere europæisk “best practice” projekter og løsninger
  • støtte national og europæisk energipolitik
  • udarbejde indstillinger til forbedring af eksisterende politiske rammebetingelser for anvendelse af større solvarmeanlæg
  • udbrede resultater på europæisk plan.


I denne sammenhæng vil en databank være af stor betydning. Databanken indeholder landespecifikke og målgruppe relaterede ”best practice” oplysninger.