SOLARGE

SOLARGE –

Solarni sistemi v več stanovanjskih, javnih in hotelskih stavbah v Evropi

SOLARGE je evropski projekt s katerim želimo zagotoviti strokovne in tržne pogoje za gradnjo centralnih solarnih sistemov s površino sprejemnikov sončne energije večjo od 30 m2. Ti sistemi so lahko namenjeni segrevanju tople sanitarne vode, ogrevanju in hlajenju v večstanovanjskih, javnih ali socialnih stavbah kot so domovi za upokojence in bolnišnice.

SOLARGE bo omogočil uvajanje centralnih solarnih sistemov z vrsto informacijskih, izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti. Neposredne raziskave in izgradnja pilotnih sistemov niso predmet projekta.

SOLARGE bo usmerjal investitorje, dobavitelje solarne opreme in ljudi državni upravi na vseh nivojih k uvajanju centralnih solarnih sistemov.

Gradivo pripravljeno v okviru projekta SOLARGE bo namenjejo splošni uporabi in bo dostopno vsem zainteresiranim.

SOLARGE je finančno podprt s strani Evropske komisije v okviru programa Inteligentna energija za Evropo. Odvijal se bo med januarjem 2005 in decembrom 2007. V projektu, ki ga vodi družba Target GmbH iz Hanovra v Nemčiji, sodeluje enajst partnerjev iz osmih evropskih držav.

Želimo si, da bi ob pregledi spletnih stani projekta SOLARGE našli številne ideje o možnostih uporabe sončne energije.