SOLARGE

Målgrupper

Det europæiske SOLARGE projektkonsortium vil udføre information, rådgivning og kvalificering samt motivering og aktivering af målgrupperne nævnt nedenfor.

SOLARGE vil benytte disse målgruppers egne kommunikations og udbredelses veje for at forstærke effekten af målgruppernes egne målsætninger og aktiviteter. Ligeledes vil SOLARGE udvikle specifikke indgangsvinkler for at nå relevante aktører på markedet.


Investorer på forbrugersiden

 • Ejendomsselskaber og foreninger
 • Hotelbranchen
 • Byggeindustrien
 • Offentlige forvaltninger
 • Investringsfirmaer


Nøgleaktører på forbrugersiden, politik og administration

 • Styrelser, primære energiforsyningsvirksomheder, værker og distributionsselskaber
 • Kommuner, offentlige instanser, politiske beslutningstagere
 • Byggeindustrien, ejer og lejerforeninger samt hotelbranchen


Rådgivning på forbrugersiden (planlægning and konstruktion)

 • Rådgivende ingeniørfirmaer / Energistyrelsen
 • Arkitektfirmaer
 • Entreprenører
 • Solvarmebranchens producenter af paneler, styringsautomatik og komponenter m.v.