SOLARGE

Realisering

SOLARGE vil blive realiseret som følger: Eksisterende projekter og generelle forudsætninger vil blive analyseret. Ud fra dette udledes råd og anbefalinger for forbrugersiden samt information og assistance i forbindelse med argumentation på forsyningssiden.

SOLARGE er baseret på resultater fra eksisterende projekter/anlæg gennemført i de 8 partnerlande og udvikler videre på disse tilgange. For første gang finder der nu en systematisk international sammenligning sted.

Realisering i hovedpunkter

  • Træning og videreuddannelse af leverandørsiden f.eks. producenter og arkitekter.
  • Begivenheder vedrørende ovennævnte emner i de 8 partnerlande
  • Sammenligning af veldokumenterede ”best practice” projekter/anlæg
  • Interviews med anlægs operatører, leverandører og investorer
  • Informationskampagne målrettet investorer
  • Støtte for kommuner og beslutningstagere
  • Opprioritering og synliggørelse af emnet ved begivenheder og konferncer
  • Fremlæggelse af informationsmateriale på internettet
  • Udbredelse og mangfoldiggørelse af projektresultater på EU-plan: Interaktiv projekt webside med markedsstudier, ”best practice” og projektdatabase