SOLARGE

Miljø

Klimabeskyttelse og økonomisk udvikling

EU’s målsætning er, at mindst 12% af primær energiforbruget opfyldes af vedvarende energikilder ved 2010. Mere end 40% af EU’s totale energiforbrug på slutbrugerniveauet anvendes i bygningssektoren – det mest lovende område for indførelse solvarme.      

I denne sektor findes altså et umådeligt potentiale for klimabeskyttelse, jobskabelse og regional udvikling. Indtil nu har markedet i EU kun fokuseret på udvikling og bygning af små solvarmesystemer til private bygnings ejere. Større fællesanlæg er dog realiseret og det er en kendsgerning, at disse anlæg ikke længere kun kan betragtes som udviklings- og demonstrationsanlæg. Der eksisterer således et enormt potentiale og det har vist sig, at den totale omkostningseffektivitet stiger med anlæggets størrelse.