SOLARGE

Ciljne skupine

Konzorcij sodelujočih v projektu SOLARGE bo poskrbel za prenos informacij, osveščanje, svetovanje in izobraževanje izbranih ciljnih skupin, ki so predstavljene v nadaljevanju. S pomočjo teh ciljnih skupin bo projekt SOLARGE ustvaril okolja v katerih bodo te ciljne skupine najučinkovitejše uveljavile tržne osnove za gradnjo centralnih solarnih sistemov.

Investitorji, ki vplivajo na končno rabo energije

- družbe, ki gradijo in upravljajo večstanovanjske stavbe
- družbe, ki gradijo, upravljajo in imajo v lasti hotele
- lastniki socialnih in javnih stavb
- lokalne skupnosti in javne službe

 

Dobavitelji energije, politične in administrativne strukture na državni in lokalni ravni

- Javne službe, dobavitelji energije, agencije za ravnanje z energijo
- Mestne oblasti, lokalne skupnosti, politične strukture
- Gradbena podjetja, lastniki nepremičnin, hotelska združenjaStrokovnjaki, ki vplivajo na učinkovito rabo energije pri načrtovanju in izgradnji stavb

- urbanisti in inženirji, agencije za lokalni razvoj
- arhitekti
- proizvajalci in instalaterji solarne tehnike
- društva (SLOSE) in profesionalna združenja (SITHOK)