SOLARGE

Uresnicitev ciljev

Uresničitev ciljev

Cilje projekta SOLARGE bomo uresničili z naslednjimi aktivnostmi: pregledom in analizo obstoječih sistemov na osnovi katerih bodo pripravljena priporočila za investitorje in uporabnike. Torej bo SOLARGE omogočil na osnovi spoznanj delujočih sistemov v posamezni sodelujoči državi nadaljnjo uveljavitev centralnih solarnih sistemov. Opozorimo naj, da gre za prvi primer sistematične in med-državne primerjave izkušen na tem področju.

Detajlni opis metod za uresničitev ciljev

  • Izobraževanje in prenos znanj strokovnjakom, ki vplivajo na učinkovito rabo energije pri načrtovanju in izgradnji stavb kot na primer proizvajalcem solarne tehnike in arhitektom
  • Organizacija delavnic za ciljne skupine
  • Izdelava publikacij, na primer s primeri dobre prakse
  • Razgovori in prenos izkušen z upravljalci solarnih sistemov, proizvajalci solarne tehnike in potencialnimi investitorji
  • Organizacija delavnic za investitorje
  • Nudenje strokovne pomoči mestnim oblastem, lokalnim skupnostim
  • Javna predstavitev ciljev in rezultatov projekta
  • Prenos informacij v vse-evropski prostor preko svetovnega spleta in baze primerov dobre prakse.