SOLARGE

Poslanstvo

Varovanje okolja in gospodarski razvoj

Cilj Evropske Zveze je povečanje oskrbe z energijo iz obnovljivih virov na vsaj 12% do leta 2010. Podoben cilj smo si zadali tudi v Sloveniji. Ker porabimo v Evropi več kot 40% končne energije v stavbah, predstavlja izkoriščanje sončne energije za ogrevanje eno od najučinkovitejših rešitev za zmanjšanje rabe energije v stavbah, zagotavljanje novih delovnih mest in regionalni gospodarski razvoj. Izkoriščanje sončne energije s solarnimi sistemi za ogrevanje vode je v Sloveniji razmeroma razširjeno, vendar se uporabljajo predvsem manjši sistemi v enodružinskih stavbah. Večjih, centralnih, solarnih sistemov v večstanovanjskih, javnih stavbah in hotelih skoraj ne uporabljamo, kljub temu, da se energijska in cenovna učinkovitost solarnih sistemov povečuje z njihovo velikostjo.