SOLARGE

Gram Fjernvarme ønsker solvarme

Projektforslag omfatter et 10.000 m2 markbaseret solvarmeanlæg til Gram Fjernvarme. Det forventes at solvarmeanlægget, med en årlig produktion på 480 kWh/m2, vil kunne fortrænge, hvad der svarer til 485.000 M3 Naturgas årligt.

Solvarmeanlæggets andel af den årlige varmeproduktion er her udlagt en dækningsgrad på ca. 17%. Den simple tilbagebetalingstid skønnes at blive 9,3 år

Et pris - ydelseforhold forventes at ligge på 0,035 Euro pr kWh

Den årlige CO2 reduktion vil ligge på 1.509 ton

Se hele projektforslaget her

Se Gram Fjervarmes hjemmeside her

 

 

Solvarmeanlæg, Jægerspris

Projektforslag omfatter et 13.000 m2 markbaseret solvarmeanlæg til Jægerspris Kraftvarme. Det forventes at solvarmeanlægget, med en årlig produktion på 500 kWh/m2, vil kunne fortrænge, hvad der svarer til 650.000 M3 Naturgas årligt.

Solvarmeanlæggets andel af den årlige varmeproduktion er her udlagt en dækningsgrad på ca. 17%. Den simple tilbagebetalingstid skønnes at blive 9,3 år

Et pris - ydelseforhold forventes at ligge på 0,035 Euro pr kWh

Den årlige CO2 reduktion vil ligge på 1.509 ton

Se hele projektforslaget her

Se Jægerspris Kraftvarme hjemmeside her

 

 

 

 

 

Solvarmeanlæg Vollerup, Sønderborg Fjrenvarme

Projektforslag omfatter et 11.000 m2 markbaseret solvarmeanlæg til Sønderborg Fjernvarme. Det forventes at solvarmeanlægget, med en årlig produktion på 500 kWh/m2, vil kunne fortrænge, hvad der svarer til 1.500.000 M3 Naturgas årligt.

Solvarmeanlæggets andel af den årlige varmeproduktion er her udlagt en dækningsgrad på ca. 40 %. Den simple tilbagebetalingstid skønnes at blive 100 år

Et pris - ydelseforhold forventes at ligge på 0,033 Euro pr kWh

Den årlige CO2 reduktion vil ligge på 4400 ton

Se hele projektforslaget her

Se Sønderborg Fjernvarme hjemmeside her