SOLARGE

Primeri dobre prakse

Cilj projekta SOLARGE je podpora velikih solarnih sistemov. V okviru projekta je bil izdelan katalog, kjer so primerjalno predstavljeni obstoječi veliki solarni sistemi.

Zastavljeni cilj projekta je predstavitev vsaj 150 različnih velikih solarnih sistemov v Evropi. Predstavljeni so sistemi iz naslednjih držav:

Danska

Francija

Italija

Nemčija

Nizozemska

Slovenija

Španija

Predvidoma se bodo v projekt vključile tudi Avstrija, Ciper, Grčija, in Protugalska

 

Tukaj so na kratko predstavljeni veliki solarni sistemi v Sloveniji. Natančnejši opis slovenskih in tujih sistemov je predstavljen tukaj.