SOLARGE

Installatieadviseurs

Ecofys

Bij zowel bestaande bouw als bij nieuwbouwprojecten ondersteunt Ecofys verschillende partijen bij het implementeren van zonthermische systemen. Dit varieert van haalbaarheidsstudies tot turn-key oplevering. Ecofys biedt deskundig advies en begeleiding in alle fasen van het ontwikkelingstraject van een zonne-energieproject. U bepaalt in welke fasen u Ecofys wilt inschakelen en hoe de diensten op uw wensen toegesneden worden. Wij streven daarbij naar een optimale kwaliteitsborging Ún kosteneffectiviteit.

Meer informatie: www.ecofys.nl en Frank Zegers (030- 2808313) 

 

RE-source Renewable Energy

Opgericht in 2004 als een vaste samenwerking van 3 ondernemers die samen al meerdere projecten op het gebied van duurzame energie realiseerden, heeft RE-source zich ten doel gesteld zich te specialiseren in producten die een vermindering van C02 uitstoot tot gevolg hebben. In de praktijk kan dit gaan om leveren, installeren, repareren en onderhouden van voornamelijk zonne-energie systemen. Het komt er op neer dat u bij Re-source terecht kunt voor onderhoud en reparatie aan zonne-energie systemen, of als u overweegt te investeren in producten die een besparing op energie tot gevolg hebben, in het bijzonder als deze producten zelf energie opwekken.

Meer informatie: Egbert Gramsbergen (040-2301500)