SOLARGE

Samen werken aan zonnewarmte

Holland Solar

Holland Solar is de Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie. De leden zijn actief zijn op het gebied van Zonnestroom; het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. En op het gebied van Zonnewarmte, ook wel thermische zonne-energie genaamd; een technologie die zonnestraling benut om te verwarmen of te koelen. Zeer recent heeft Holland Solar in samenwerking met Solarge de Roadmap thermische zonne-energie geproduceerd. Meer informatie www.hollandsolar.nl

 

Ecofys

Bij zowel bestaande bouw als bij nieuwbouwprojecten ondersteunt Ecofys verschillende partijen bij het implementeren van zonthermische systemen. Dit varieert van haalbaarheidsstudies tot turn-key oplevering. Ecofys biedt deskundig advies en begeleiding in alle fasen van het ontwikkelingstraject van een zonne-energieproject. U bepaalt in welke fasen u Ecofys wilt inschakelen en hoe de diensten op uw wensen toegesneden worden. Wij streven daarbij naar een optimale kwaliteitsborging én kosteneffectiviteit.

 

Energietransitie in de Woningbouw

ENECO Energie werkt in het project ‘Energietransitie in de Woningbouw’ samen met woningcorporaties, adviesbureaus en leveranciers van energiesystemen aan een breed maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van duurzame energie in de woningbouw. Op de website www.e-transitie.nl leest u alles over de voortgang en concrete resultaten van deze samenwerking.

De Stichting Bouwresearch (SBR) zorgt er in samenwerking met Bouwend Nederland, BNA, Uneto-VNI in het project energietransitie woningbouw en Solarge ervoor dat u op de hoogte blijft van nieuwe kennis en technologische ontwikkelingen waaronder zonnewarmtetechniek. Informatiedagen in het kader van het programma BouwLokalen brachten in het najaar van 2007 op lokaal niveau praktijkgerichte kennis over zonnewarmtesystemen naar u toe. Meer informatie www.bouwlokalen.nl.