SOLARGE

Doelstellingen

SOLARGE heeft tot doel om hindernissen voor de toepassing van grote zonnewarmtesystemen weg te nemen en zo de toepassing van deze duurzame energiesystemen te bevorderen. Hiervoor ontwikkelt
SOLARGE markt- en praktijkgerichte hulpmiddelen over collectieve verwarming met zonne-energie en organiseert kennisoverdracht door middel van workshops, symposia en training voor verschillende beroepsgroepen.

SOLARGE activiteiten in detail

  • Analyse van bestaande projecten en identificatie van marktbarričres en -kansen.
  • Identificeren van succesfactoren m.b.t. technologie, projectontwikkeling en realisatie.
  • Ontwikkeling van infromatiematerialen voor kennisoverdracht
  • Training, informatie- en kennisoverdracht in heel Europa.
  • Communiceren van goede praktijkvoorbeelden en -oplossingen.
  • Ontwikkeling van voorstellen om beleid en regelgeving voor grote zonnewarmtetoepassingen te verbeteren.

Onderdeel van de activiteiten is het samenstellen van ‘good-practice’ projecten database met praktijkvoorbeelden uit heel Europa.