SOLARGE

Doelgroepen

Het Europese SOLARGE projectconsortium zal kennisoverdrachtsactivitieten organiseren gericht op doelgroepen aan zowel de vraag- als de aanbodkant in de markt en, waar het gaat om verbetering van beleid en regelgeving, ook gericht op beleidsmakers.

Investeerders aan de vraagkant:

 • Woningbouwverenigingen, bouwbedrijven en exploitanten
 • Hotelbouwers en exploitanten
 • Aannemers en exploitanten in de publieke, zorg- en verplegingssector
 • Woning- en hotelindustrie, overheden
 • Energiebedrijven


Dienstverleners aanbodzijde (planning en bouw):

 • Installatieadvies- en ingenieursbureaus
 • Regionale energieagentschappen
 • Architecten
 • Installatiebedrijven
 • Fabrikanten van zonne-energiesystemen en verwarmingsinstallaties

Beleidsmakers:

 • Nationale energieagentschappen
 • Gemeenten, overheden, beleidsmakers
 • Brancheverenigingen van partijen aan vraag- en aanbodkant