SOLARGE

Projectuitvoering

SOLARGE wordt als volgt uitgevoerd:

Bestaande projecten en marktbarričres en –kansen worden geanalyseerd. Hieruit volgen informatiematerialen met aanbevelingen voor de vraagkant, en gerichte informatie en verkoopargumentatie voor de aanbodzijde.
SOLARGE baseert zich op praktijkervaringen uit de deelnemende landen en ontwikkelt succesvolle benaderingen verder. Deze praktijkervaringen worden systematisch en internationaal vergeleken.

De uitvoering in detail:

  • Training en kennisoverdrachtactiviteiten voor de aanbodzijde, als installatieadviseurs, installateurs en architecten
  • Het toegankelijk maken van goed gedocumenteerde praktijkvoorbeelden
  • Interviews met installatiebedrijven, fabrikanten en investeerders
  • Voorlichtingscampagne voor investeerders
  • Steun voor gemeenten en besluitvormers
  • Het goed positioneren van de zonnewarmte issues bij conferenties en bijeenkomsten
  • Informatieverstrekking via internet
  • Europese kennisoverdracht van de projectresultaten: projectwebsite, marktstudies, on-line database met praktijkvoorbeelden