SOLARGE

Missie

 

Klimaatbescherming en duurzame economische ontwikkeling

De EU wil in 2020 de uitstoot van CO2 met 20% terugbrengen ten opzichte van 1990 en een aandeel van 20% duurzame energie in de energievoorziening.

Meer dan 40% van het totale energieverbruik in Europa vindt plaats in de gebouwde omgeving - een veelbelovende terrein voor de toepassing van zonnewarmtesystemen.
In deze sector bestaat een enorm potentieel voor een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering, het creŽren van arbeidsplaatsen en regionale economische ontwikkeling. Tot dusver heeft de marktontwikkeling op Europees niveau voor zonnewarmtesystemen zich vooral gericht op kleine huishoudelijke systemen in de particuliere bouwsector. In het algemeen geld echter: hoe groter het systeem hoe groter de kosteneffectiviteit. SOLARGE richt zich dan ook op het stimuleren van de markt voor grote collectieve zonnewarmtesystemen.