SOLARGE

SOLARGE - Stimuleren van de markt voor grote zonnewarmtesystemen voor meergezinswoningen, hotels, openbare gebouwen en de zorg- en verplegingssector

SOLARGE is een Europees samenwerkingsproject met als doel de marktontwikkeling en toepassing van grote zonnewarmtesystemen te bevorderen. Er bestaan goede mogelijkheden voor een grootschaliger inzet van collectieve zonnewarmtesystemen voor de warmwatervoorziening, verwarming en koeling van flats, hotels en andere publieke en private gebouwen.

SOLARGE wil de marktontwikkeling van zonnewarmtesystemen ondersteunen met kennisoverdracht door middel van informatiematerialen, training en communicatie.

SOLARGE wil investeerders, leveranciers en beleidsmakers stimuleren om te profiteren van het grote marktpotentieel van zonnewarmtesystemen.

SOLARGE produceert informatiematerialen over zonnewarmtesystemen die doelgroepen aan zowel de aanbod als de vraagkant van de markt kunnen gebruiken voor eigen activiteiten.

SOLARGE wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder het programma ‘Intelligent Energy - Europe’. Het project loopt vanaf januari 2005 tot december 2007. Elf partners in acht Europese landen werken aan dit project, dat wordt geleid door Target GmbH in Hannover, Duitsland.

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan en nuttige ideeën opdoet tijdens uw bezoek aan deze website!