SOLARGE

Solarge Brochure

Deze brochure bevat uitleg over het Solarge project. Aanbod komen onder meer de doelen van het project, de samenstelling van het consortium, planning en doelgroepen.

SOLARGE_Brochure.pdf

Solarge poster

De Solarge poster biedt informatie over het Solarge project, over† verschillende zonthermische systemen, over de voordelen van zonnewarmte en over de ervaringen uit eerdere projecten.

Solarge_poster_A4.pdf

Presentatie marktontwikkeling

Deze Engelstalige presentatie geeft een overzicht van de Nederlandse markt voor zonnewarmte, en hoe deze markt zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Market_Development_NL.pdf

Marktrapport Europa

Dit marktrapport geeft de stand van zaken weer van de markt voor zonthermische systemen in acht Europese landen: Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, SloveniŽ, ItaliŽ, Spanje en Cyprus.

SOLARGE_Market_Report_nl.pdf

Transitiepad thermische zonne-energie (Engelse samenvatting)

Het onderstaande document is een Engelstalige samenvatting van het Transitiepad thermische zonne-energie Ė De road map van Holland Solar. De volledige Nederlandstalige versie is beschikbaar op de Holland Solar website.

Solarge_position_paper_NL_english_summary.pdf

Presentatie Bouwlokalen

Deze presentatie is gehouden als onderdeel van de Bouwlokalen bijeenkomsten.

SOLARGE_presentatie_Bouwlokalen.pdf

Presentatie woningcorporaties

Deze presentatie is gericht op woningcorporaties. Verschillende aspecten van zonthermische systemen worden belicht: achtergrond, techniek, besluitvorming, financiŽn en realisatie.

SOLARGE_presentatie_voor_woningcorporaties.pdf

Regelmatig gestelde vragen

Voor informatie over zonnewarmte kunt u terecht in de onderstaande brochure met een overzicht van veel voorkomende vragen en antwoorden daarop.

SOLARGE_FAQ.pdf

Solarge leaflet

De Solarge leaflet geeft een beknopte beschrijving van het project.

SOLARGE_leaflet.pdf

Solarge introductie presentatie

Deze Solarge presentatie geeft een korte introductie op het Solarge project, doelen, partners en contactpersonen.

SOLARGE_introductie.pdf